Radionice

Novinarska radionica

U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić : Novinarska radionica
Poput ribara Palunka, koji je svojom barčicom hrabro brodio nemirnim morem, tako i sudionici novinarske radionice "Svijeta bajki." odvažno kreću u avanturu otkrivanja nepoznatoga svijeta novinarstva. Kao i svake godine, domaćin nam je Matica hrvatska Slavonski Brod, a prvo okupljanje i početak rada već na samom otvorenju "Svijeta bajki".

Kazališna radionica Svijeta bajki...

U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić : Kazališna radionica Svijeta bajki...
Kazališna radionica "Svijeta bajki" okuplja najviše polaznika i jedina je radionica koja s radom kreće puno prije početka programa Dječjih svečanosti kako bi na programu otvorenja izvela novu glazbeno-scensku čaroliju...

Poziv za sudjelovanje u novinarskoj radionici

U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić : Poziv za sudjelovanje u novinarskoj radionici
Pozivamo ravnatelje osnovnih škola, voditelje vannastavnih aktivnosti (literarne, novinarske, filmske, radijske i foto grupe) da upute učenike za pohađanje novinarske radionice u sklopu Svijeta bajki Ivane Brlić-Mažuranić...